Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bližší informace pro dospělé uchazeče, kteří mají zájem se stát členy naší organizace v roce 2014

12. 1. 2014

Moravský rybářský svaz o.s., místní  organizace Uherské Hradiště,

U Moravy č.p. 852,    686 01 Uh Hradiště,     IČO 00557323,  

 

 

Výbor MO MRS, o.s. Uherské Hradiště rozhodl dne 6.1 2014, že uskuteční v letošním  roce

 

K U R Z

pro uchazeče o získání prvního rybářského lístku a přijetí za člena

 MO MRS, o.s. Uherské Hradiště

 

Kurz bude probíhat formou lektorského výkladu, se zaměřením na rybářskou problematiku v ČR. Kurz bude ukončen písemným testem a ústní zkouškou v poznávaní ryb.

 

Výbor MO MRS, o.s. Uh. Hradiště stanovil pro uchazeče o členství a výkon rybářského práva, prostřednictvím členství v naší rybářské organizaci v Uherském Hradišti pro rok 2014  tyto podmínky:

 

1.                  Uchazeč absolvuje kurz  pro vydání prvního rybářského lístku na hlavní budově organizace v Mařaticích , ul. U Moravy č.p. 852  ( za kasárnami, u tenisových kurtů) v termínech:

 

SOBOTA        12. 04. 2014    celodenní seminář

klubovna MO MRS,o.s. UH, Mařatice č.p. 852 

08.00 - 12.00             13.00 - 17.00 hod.

 

NEDĚLE        13. 04. 2014    seminář + závěreční zkouška

klubovna MO MRS,o.s. UH, Mařatice č.p.  852

08.00  -  13.00  hod.

 

2.         Uchazeč uhradí náklady spojené s kurzem, členstvím a doklady k rybolovu  pro rok 2014 v následující skladbě :

Zápisné pro nové členy MRS - dle STANOV MRS, o.s.                                            1.000,- Kč

Členská známka pro rok 2014                                                                                      400,- Kč

Příspěvek člena na rozvoj MO MRS, o.s. Uh.Hradiště (usnesení VČS )                       200,- Kč

Povolenka MP pro revíry MRS, o.s. na rok 2014                                                       800,- Kč

Manipulační poplatek                                                                                                 100,- Kč

Náklady školení                                                                                               200,- Kč      

Náklad celkem                                                                                                             2.700,-  

 

K tomuto nákladu si musí absolvent kurzu osobně vyřídit a uhradit (300-500 Kč), na základě potvrzení o jeho absolvování , státní rybářský lístek (poplatek státu)  na odboru ŽP Měst.Úřadu v Uh.Hradišti.

 

3.         V kurzu se počítá s osobní účastí i aktivním zapojením  uchazeče v semináři .

           

4.         Úhradu nákladů kurzu a členství, bude uchazečem uhrazena v neděli 13.04.2014.

 Po dohodě s lektorem lze provést úhradu i formou dvou splátek.

 

 

V Uh.Hradišti  6.1.2014                                                        za výbor   MRS, o.s. MO Uh.Hradiště

M.Čaja – předseda, v.r.