Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, o.s. platné pro rok 2015

26. 11. 2014

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS) ze dne 19.6.2014 a dále 11.9.2014 platí pro rok 2015 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. členské příspěvky:

Kategorie cena v Kč
Dospělí                                 . 400,-
Poloviční 350,-
Mládež 200,-
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, o.s.
 • Poloviční členský příspěvek platí pouze pro mládež ve věku 16 - 18 let

 

2. zápisné:

Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 - 18 let  1.000,-
   

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, o.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, o.s.

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, o.s. a ČRS):

Druh povolenky

  Mimo pstruhová       .

MP

republiková

     Pstruhová     . P republiková
Roční 950,- 3.150,-      1.000,- 3.250,-*
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x

pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!!

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků MO.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

 

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:

 

Druh povolenky

Mimo

pstruhová         .

Pstruhová         .

Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní ...400,- ...600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

 

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS