Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o plnění brigádnické povinnosti člena pro rok 2013

24. 12. 2012

Na základě usnesení z VČS ze dne 25.3. 2012 upozorňuje výbor MRS, o.s. MO Uherské Hradiště

členskou základnu:

 

1. že každý člen naší MO musí mít splněny, případně jinak vyřešeny povinnosti člena za rok 2012 pro vydání povolenky k lovu ryb v roce 2013

 

2. že i v roce 2013 si plnění členské brigádnické povinnosti zajišťuje a řídí každý člen individuálně. Výbor MO nebude písemně vyzývat členy  k plnění svých povinností (zaplacení členského příspěvku a naplnění své brigádnické povinnosti).

 

Členská brigádnická povinnost je uložena VČS pro rok 2013 ve výši celkem 10-ti hodin.

 

 

Člen starší 15-ti let na kterého se vztahuje brigádnická povinnost, se sám postará o její naplnění v průběhu roku 2013, a to tak, aby alespoň jednu polovinu z celkového objemu své brigádnické povinnosti odpracoval do 30.6.2013.

 

TERMÍNY BRIGÁD

Brigády budou zahájeny a organizovány výborem MO od  první soboty v měsíci březnu do poslední soboty v měsíci říjnu 2013 bez výluk.  Brigády budou výborem MO v roce 2013 organizovány na rybochovném zařízení organizace, u druhé plavební komory Baťova kanálu,  v k.ú. Staré Město - Louky.

 

 

Brigády začínají vždy v sobotu od  7.00 hodin a ukončení je ve 12.00 hodin. Člen je povinnen se brigády účastnit v pracovním oblečení a přiměřené obuvi (holinky) a nechat si svou účast potvrdit do „ Záznamu brigádnické povinnosti „ tam přítomným pověřeným členem výboru MO.

 

Pouze na vybraných pracích a při zvláštních či mimořádných pracovních akcích mohou být členové kontaktováni telefonicky, písemně, nebo jinou formou komunikace přímo adresně výborem MRS.

Náhradní - finanční plnění brigádnické povinnosti člena MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v roce 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Člen může využít práva uhradit si při výdeji povolenek celou výši finančního plnění brigád v hodnotě 100,- Kč /hod x 10 hodin = 1.000 Kč pro rok 2013.  Posledním termínem tohoto způsobu úhrady brigádnické povinnosti člena je termín 28.2. 2013 včetně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pokud člen není schopen v termínu mezi 28.2.2013 až 30.10.2013 odpracovat osobní limit brigádnické povinnosti ve výši 10 hodin, bude moci si buď celý osobní brigádnický fond, nebo jeho část finančně vyrovnat s výborem MO do 31.12.2013 za hodnotu brigádnické hodiny ve výši 200,- Kč. Úhradu bude výbor přijímat při listopadové a prosincové výborové schůzi na zařízení v Mařaticích.

 

 

 

 

3. Informace o brigádách pořádaných hospodářským odborem MO v roce 2013 lze získat osobně, každé první pondělí v měsíci na zařízení MO v Mařaticích č. 852 od 18.00-21.00 hod , či dotazem na e-mailové adrese naší MO: info@rybaruh.cz

 

 

 

4. Bez vyrovnané (odpracované či zaplacené) brigádnické povinnosti člena za rok 2012, nebudou členu v souladu se Stanovami MRS, o.s. vydány doklady k rybolovu pro rok 2013 !

 

 

5. Člen, který si nevyrovná, ani neodpracuje svoji brigádnickou povinnost v roce 2012, nemůže uplatnit nárok na povolenku pro rok 2013.

 

Výbor MO MRS o.s. Uherské Hradiště