Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice rybářských závodů

8. 6. 2016
 1. Rybářské závody se konají od soboty 18.6.2016 10:00 do neděle 19.6.2016 10:00 na revíru Babice 1 a Babice 2. Noční lov povolen.
 2. Závody jsou přístupné  rybářům, kteří uhradí startovné 200 Kč. Mládež do 16 let 100 kč.
 3. Prodej povolenek v sobotu 18.6.2016 od 7:00 hod. v místě konání.
 4. Vyhodnocení závodů a udílení cen v neděli 19.6.2016  v 11:00 hod.
 5. Volba místa je libovolná v celém prostoru revíru Babice 1 a Babice 2. ZÁKAZ PÁSKOVÁNÍ - POKUD POŘADATELÉ  ZJISTÍ, ŽE JE ZAPÁSKOVÁNO, BUDOU PÁSKY ODSTRANĚNY!!!!!
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo na rezervaci míst pro sponzory!!!!!!
 7. Lov ryb se provádí na dva pruty. Počet, množství úlovků a míry všech ryb zůstávají dle „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ platných od 1.1.2016.
 8. Chycené a ponechané ryby si každý rybář zapíše do přehledu o úlovcích ihned po vložení do vezírku (síťky). Ryby se nesmí měnit !!!!!
 9. Hodnocena bude pouze zasáčkovaná ryba. Pokud má být ryba po závodech puštěna zpět do vody, musí být uchována v síťce a ne ve vezírku s kruhy. Rybu můžete pustit hned po vyhlášení!!
 10. Soutěží se v kategoriích kapr, amur, štika, candát, sumec, úhoř a celkovým vítězem závodů se stane největší ulovená ryba (úhoř se v této kategorii nehodnotí). V případě rovnosti délky rozhoduje váha!!!
 11. Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené.
 12. Účastníci závodů jsou povinni udržovat pořádek a čistotu u vody a jejího okolí.
 13. Osoba provádějící lov ryb, je povinna za snížené viditelnosti osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje!!
 14. V době závodů je zákaz veškerého vláčení, zavážení a zaplavání.
 15. Z důvodu konání rybářských závodů bude na revírech Babice 1 a Babice 2 stanoven všeobecný zákaz lovu ryb a to od úterý 14.6.2016 do neděle 19.6.2016 24:00.
 16. Po ukončení závodů mohou na dotčených revírech lovit pouze účastníci závodů. Ostatní rybáři mohou na revírech lovit až od 20.6.2016.
 17. V době konání závodů bude zakázán lov ryb na revíru Plavební kanál a to v úseku od mostu před uhliskovým mostem až po most za babickým družstvem (tzv. „jedničkovým mostem“) a přilehlých partiích. Platí pro všechny rybáře!!! Úsek bude vyznačen.
 18. Vypsané ceny: Kapr  1. – 3.cena; Amur  1. – 2.cena; Štika  1.cena; Candát  1. – 2.cena; Sumec  1.cena; Úhoř  1.cena; Největší ulovená ryba  1.cena.
 19. Informace, další dotazy a případné spory vyřizují pořadatelé závodů.