Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPRÁVA O ČINNOSTI MS BABICE ZA UPLYNULÝ ROK 2015

5. 1. 2016

ZPRÁVA O ČINNOSTI MS BABICE ZA UPLYNULÝ ROK 2015

Začnu omluvou, pokud si myslíte, že tato zpráva měla být vypracována o něco dříve, tak se omlouvám.

 Vedlo mě k tomu několik důvodů, které budou níže uvedeny. Ne vždy se vše podaří dle vašich představ.

Jak už to bývá, rok začíná měsícem leden a v tom měsíci proběhlo několik událostí. Začnu tím nejsmutnějším, náhle nám odešel do věcného odpočinku člen výboru " František Kašný. Hodně na něj vzpomínáme a doufám, že letos mu vyjádříme poctu a to tím, že rybářské závody dospělých budou mít název  Memoriál Fr. Kašného." Alespoň tak uctíme jeho památku. Za Františka Kašného byl dosazen do výboru Jiří Gottwald.

Nyní pryč od těchto událostí. V měsíci lednu se uskutečnil výběr povolenek za uplynulý rok 2014  a výdej povolenek pro rok 2015. Jak dopadl výdej všichni zúčastnění víme a s pomocnou rukou výboru Uh. Hradiště pod vedením pana předsedy Milana Čaji již pro tento rok je zajištěn výdej 24.1. 2016 a to od 8:00-14.00 hod., tak aby všichni zájemci co přijdou pro povolenky, byli obslouženi. Dále byly zahájeny brigády na revíru Uhliska. V neposlední řadě se také rozběhl kroužek Mladých rybářů pod vedením lektorů volného času pana Býčka M., Pištěka J. a Šůstala J. .

V  únoru při brigádách, které probíhaly jsme se rovněž podíleli na 2 brigádách rybochovného zařízení ve Starém Městě. Samozřčejmě nadál probíhal kroužek Mladého rybáře.

Březen se nesl v duchu ukončení brigád. Při těchto brigádách nám významně finančné vypomáhá OÚ Babice, který přispívá na uhrazení faktur využité mechanizace. Tato mechanizace je nutná při vytahování padlých stromů do vody. Další naší akcí byla spolupráce s Místní knihovnou při akci pro děti s názvem Noc s Andersenem. Zde se četly pohádky Jana Drdy, jehož hlavní postavou je většinou hastrman. V převleku hastrmana za nás vystupoval pan Jurák Pavel. Měl nachystanou přednášku o rybách a všem, co se děje v blízkosti vody  a ve vodě vyskytuje a roste. Poté dával otázky dětem a ti, kteří správně odpověděli, dostávaly různé odměny (cukrovinky). Panu Jurákovi patří dík za velmi dobře připravenou akci. Ještě se musím pozastavit při konání výroční členské schůze organizované výborem Uh. Hradiště v měsíci březnu. Mám za to, že bychom se měli zúčastnit ve větším počtu těchto výročních schůzí.

V měsíci dubnu byl úspěšně ukončen kroužek Mladých rybářů, po té začala příprava na již 6. ročník dětských rýbářských závodů, který proběhl 30.5.2015 ve spolupráci s OÚ Babice konaným u příležitosti Mezinárodním dnem dětí. Děkuji paní starostce Mgr. M. Horňákové a mistopředsedovi MO Uh. Hradiště Milanu Býčkovi za účast při předávání cen a tím i za zdárné ukončení těchto závodů. Ještě jednou díky. O ukončení dětských ryb. závodů neuběhl ani měsíc a už byli další závody, tentokrát pro dospělé v nonstop chytání konané v termínu 20.-21.6.2015. Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se podíleli na této akci za velmi dobrou práci. Rovněž patří dík panu předsedovi Milanu Čajovi za účast při vyhlášení a předání cen a tím i ukončení závodů.

V měsících červenci a srpnu se začal vytvářet seznam nových členů rybářské stráže za účasti pana místopředsedy MO Uh. Hradiště Býčka Milana. Bylo navrženo 12 členů a z těchto navržených po konzultaci s výborem MO Uh. Hradiště bylo odsouhlaseno 7 nových členů. Ještě jednou podotýkám, o tom, kdo bude, nebo nebude vybrán, rozhoduje výbor MO Uh. Hradiště, nikoliv výbor MS Babice. Těchto 7 členů bylo osloveno výborem MO Uh. Hradiště a nás může těšit, že 6 členů jsou členy MS Babice. Tito členové se zúčastnili několika nočních kontrol pod vedeních Krajské rybářské stráže, aby se seznámili prakticky s touto prací. Dle mého názoru, výsledky těchto kontrol, jsou převážně pozitivní. Ještě v září byli organizovány 1. závody v chytání na feeder. Byla to 1 ze 2 akcí, která se nám ne tak zcela vydařila. Musím přiznat, že někteří členové výboru MO Uh. Hradiště nás upozorňovali na nepřílišnou účast- měli pravdu. Zde bych rád opět poděkoval výboru MO Uh. Hradiště, kteří  nám vyšli vstříc ve všech našich požadavcích. Po organízační stránce jsme měli vše řádně zajištěné. Bohužel se zúčastnilo malý počet závodníků. Uznejte sami, organizace Uh, Hradiště má něco kolem 1100 členů a závodit přišli 4 členové naší organizace a 2 členové z jiných organizací. Je na našem zvážení zda vůbec dělat něco pro naše členy, vždyť oni o to nestojí. Organizaci to  při tom stojí nemalé finance a nemálo našeho volného času. Jediné pozitivní zjištění byla pochvala organizátorům od výherce závodů, kdy jsme byli pochváleni za přípravu a organizaci těchto závodů.

Měsíc září se nacházel v hojném počtu akcí. Další pro nás nastali, kdy jsme byli osloveni OÚ Babice, abychom prezentovali spolek rybářů naší obce- v soutěži O zlatou stuhu, kterou naše obec vyhrála  a následně v soutěži Obec roku. Obou akcí jsme se zúčastnili a zdárně zhostili. To vše jsme stihli za měsíc září.

V měsících říjnu a listopadu probíhalo školení nových členů rybářské stráže. Musím vyzvednout jejich zájem a přípravu na zkoušky, které se konaly v listopadu. Jak dopadli, všichni dobře víte z doslechu. Všem patří poděkování za jejich strávený volný čas, který tomu věnovali. Věřím, že to bude ku prospěchu věci. 2. akce, která se nám nevydařila, byl uskutečnění lovu kormorána ve spolupráci s myslivci. Není to až tak naší vinou, ale úřednický šiml je prostě takový. Nadále se snažíme spojit 2 žádosti ve spolupráci s rybáři a myslivci ve Spytihněvi. Nyní čekáme na výsledky jednání na Krajském životním prostředí ve Zlíně.

Jeden z hlavních důvodů, proč píši zprávu až nyní, bylo doplnění výboru MS Babice a jeho rozšíření z 5 na 7 členů. Navrženo bylo 5 nových jmen a po konzultaci s nimi a výborem byli schváleni pan Fusek Zdeněk, pan Nosterský Alois a paní Šůstalová Alena. Jistě si kladete otázku, proč zrovna ti, ale na naši žádost ve spolupráci s náma nikdo nereagoval a tak jsme se museli o zájemce poohlížet sami.

Žádost byla vyvěšena na nástěnce po celou dobu měsíce září. Uznejte sami, v 5 lidech, z toho se 2 omluví, že nemohou, tak nekze nic velice organizovat případně pořádat. Byl jsem u zakládání MS Babice a ze začátku nás bylo ve výboru 11 členů. Navíc, kdykoliv někdo vypadl, nebo prostě nemohl nadále pracovat ve výboru, ať to bylo z jakýkoliv důvodů, nebyl problém požádat kteréhokoliv aktivního člena o spolupráci. Asi je jiný doba a nebo chybí ten začáteční elán. Jsem slyšel za tu dobu spoustu názorů, ale  návrh o zrušení MS Babice se mi zdál být hodně utopický a nebo jen hospodské řeči. Posuďte sami, sdružujeme něco málo přes 280 členů včetně mládeže a z toho 73 členů oddělalo 933 brigádnických hodin za rok 2015. Za výbor MS Babice uděláme vše proto, aby se něco takového nenaplnilo. Doufám, že přiští rok 2017 na výroční členské schůzi zvolíte nový výbor a společně oslavíme 25. výročí založení MS Babice. Ještě jednou všem děkuji, kteří se doposud podíleli na naší práci v roce 2015 a těším se na další spolupráci s váma.

Zprávu vypracoval dne 4.1.2016 za výbor MS Babice

Předseda Pištěk Jan