Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brigády roku 2015

5. 8. 2015

Informace o plnění brigádnické povinnosti člena pro rok 2015

Na základě usnesení z VČS ze dne 23.3. 2014 upozorňuje výbor MRS, o.s. MO Uherské Hradiště

členskou základnu:

1. že každý člen naší MO musí mít splněny, případně jinak vyřešeny své povinnosti člena za rok 2014 pro vydání povolenky k lovu ryb v roce 2015

2. že i v roce 2015 si plnění členské brigádnické povinnosti zajišťuje a řídí každý člen individuálně. Výbor MO nebude písemně vyzývat členy  k plnění svých povinností (zaplacení členského příspěvku a naplnění své brigádnické povinnosti).

Členská brigádnická povinnost je uložena VČS pro rok 2015 ve výši celkem 10-ti hodin.

Člen starší 15-ti let na kterého se vztahuje brigádnická povinnost, se sám postará o její naplnění v průběhu roku 2015, a to tak, aby alespoň jednu polovinu z celkového objemu své brigádnické povinnosti pokud možno odpracoval do 30.6.2015.

TERMÍNY BRIGÁD

Brigády budou zahájeny a organizovány výborem MO od  první soboty v měsíci březnu do poslední soboty v měsíci říjnu 2015 bez výluk.  Brigády budou výborem MO v roce 2015 organizovány na rybochovném zařízení organizace, u druhé plavební komory Baťova kanálu,  v k.ú. Staré Město - Louky.

Brigády začínají vždy v sobotu od  7.00 hodin a ukončení je zpravidla ve 12.00 hodin. Člen je povinnen se brigády účastnit v pracovním oblečení a přiměřené obuvi (holinky) a nechat si svou účast potvrdit do „ Záznamu brigádnické povinnosti „ tam přítomným pověřeným členem výboru MO.

Pouze na vybraných pracích a při zvláštních či mimořádných pracovních akcích mohou být členové kontaktováni telefonicky, písemně, nebo jinou formou komunikace přímo adresně výborem MRS.

 

Náhradní - finanční plnění brigádnické povinnosti člena MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v roce 2015

 

1. Člen může využít práva uhradit si při výdeji povolenek celou výši finančního plnění brigád v hodnotě 100,- Kč /hod x 10 hodin = 1.000 Kč pro rok 2015.  Posledním termínem tohoto způsobu úhrady brigádnické povinnosti člena je termín 28.2. 2015 včetně.

 2. Pokud člen není schopen v termínu mezi 28.2.2015 až 30.10.2015 odpracovat osobní limit brigádnické povinnosti ve výši 10 hodin, bude moci si buď celý osobní brigádnický fond, nebo jeho část finančně vyrovnat s výborem MO do 31.12.2015 za hodnotu brigádnické hodiny ve výši 200,- Kč. Úhradu bude výbor přijímat při listopadové a prosincové výborové schůzi na zařízení v Mařaticích.

3. Informace o brigádách pořádaných hospodářským odborem MO v roce 2015 lze získat osobně, každé první pondělí v měsíci na zařízení MO v Mařaticích č. 852 od 18.00-21.00 hod , či dotazem na e-mailové adrese naší MO: hospodar@rybaruh.cz

4. Pokud si člen nesplní své povinnosti za rok 2014, nebudou členu v souladu se Stanovami MRS, o.s. vydány doklady k rybolovu pro rok 2015 !

Výbor MO MRS o.s. Uherské Hradiště

Dodatek:

Budou vyhlašovány v průběhu roku i mimořádné brigády (vysazování ryb, výpomoc na líhni, mimořádné slovy atd.) Termíny mimořádných brigád bude nutné sledovat na našich webových stránkách www.rybaruh.cz a přihlásit se na ně telefonicky, či elektronickou poštou hospodáři.

Brigády lze po dohodě s naším hospodářem odpracovat dle jeho požadavků i odpoledne, dopoledne ve všední dny.

Výbor MRS, o.s. MO Uherské Hradiště včetně hospodáře oslovuje naše zasloužilé aktivní seniory, aby v případě zájmu a chuti se zapojili do činnosti hospodářského odboru dle svých možností, pokud chtějí výboru i MO s něčím pomoci. Pomoc každého je vřele vítána.

 Rybáři kteří budou chtít brigádnickou činnost plnit při MS Babice, budou včas informování na nástěnkách v jednotlivých obcích a zde!!!

2015

 

Přátelé začínáme !!!!

Brigády budou i letos na revíru Uhliska. Bude se pokračovat v prořezávce poškozených a náletových dřevin a vytahování stromů z vody.

Brigády budou Lednu v těchto termínech: 10.1. - 17.1 - 31.1 , je to vždy v sobotu!

Sraz na kanálovém mostě u plavební komory v 7:00 hodin !!!

Sebou odpovídající pracovní pomůcky a kvalitní obuv vhodná počasí!!